Velký dechový orchestr založil v roce 1990 pan Jan Markovec jako tehdejší nový ředitel Základní umělecké školy. V roce 2000 od něho pomyslnou taktovku převzal Václav Franz, který toto hudební těleso řídí dodnes.

Vedení orchestru se po celou dobu od jeho založení snažilo přispívat k vytváření mezigeneračních vztahů, tedy vztahů mezi mladšími a staršími, zkušenějšími hudebníky. Postupem doby se toto těleso stalo společenstvím lidí, které spojuje nejen vřelý vztah k hudbě, ale i radost z toho, že mnohdy po boku svých rodičů hrají   jejich děti.

V uplynulých dvaceti letech tento orchestr reprezentoval město Prachatice na festivalech, přehlídkách, soutěžích a jiných akcích jak     v České republice, tak  i v mnoha zemích Evropy. Svou činností se tedy snažil a snaží propagovat prestiž našeho krásného města.

V září, r. 2010, nový ředitel školy po svém nástupu rozhodl, že toto velké hudební těleso nebude nadále součástí Základní umělecké školy Prachatice.

Tato událost iniciovala vznik zapsaného spolku Dechový orchestr Prachatice, za účelem pokračování činnosti tohoto hudebního souboru. Prostory pro pravidelné zkoušky poskytl ředitel VOŠ sociální a SPgŠ Prachatice, pan Antonín Krejsa.

Repertoár orchestru tvoří, vyjma klasických pochodů, skladby domácích  i zahraničních autorů z oblasti vážné, filmové, swingové, popové i lidové hudby.

10. června 2012 pořádal Dechový orchestr Prachatice v sále Národního domu v Prachaticích svůj jubilejní dvacátý výroční koncert.

Dechový Orchestr Prachatice. Všechna práva vyhrazena.
RSS Kanál | Desing a modifikace BG web | Powered by WordPress